Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Rekisteröityminen
Kasvisreseptit-palvelulla voi jakaa ja esittää omia reseptejä rekisteröitymisen jälkeen muille palvelun käyttäjille. Rekisteröityminen on maksutonta. Palveluun voi rekisteröityä perinteisellä tavalla, Facebook-tunnuksilla ja Google-tunnuksilla.

Palvelun käyttäjillä on rekisteröitymättä vapaa pääsy kaikkiin palvelun resepteihin. Palveluun lisätyt reseptit julkaistaan palvelun ylläpidon toimesta lisäyksen jälkeen, mikäli reseptit täyttävät palvelun ehdot ja ovat hyvien tapojen mukaisia.

Profiilitunnusta luotaessa on syytä varmistaa tietojen oikeellisuus henkilötietojen osalta. Profiilitunnuksen luontivaiheessa syötetyt henkilökohtaiset tiedot eivät näy palvelun muille käyttäjille.

Arviointi ja kommentointi

Kasvisreseptit-palveluun rekisteröityneillä henkilöillä on mahdollisuus arvioida ja kommentoida palveluun kirjoitettujen reseptejä. Reseptit tulee kirjoittaa mahdollisimman havainnollisesti selkeää kieltä käyttäen. Ennen reseptien tai kommenttien julkaisemista suositellaan julkaistavan sisällön oikolukemista. Näin reseptiä hyödyntävä henkilö saa mahdollisimman selkeän kuvan reseptien ja kommenttien sisällöstä.

Herjaava ja hyvien tapojen vastainen toiminta tuomitaan jyrkästi palvelun ylläpidon osalta. Ylläpito poistaa palvelusta profiilitunnuksen, jonka toiminta ei katsota olevan hyvän käyttäytymisen mukaista. Mahdollisissa tulkintaerimielisyyksissä tai ristiriitatilanteissa lopullisen päätöksen tekee aina palvelun ylläpito. Reseptien tulee olla totuudenmukaisia. Tällä tarkoitetaan reseptien nimeämistä, valokuvia, videoita ja tekstisisältöjä. Valokuvien ja videoiden täytyy olla reseptin lisääjän itse ottamia tai niihin täytyy olla rajattomat käyttöoikeudet.

Palvelun kommenttikentässä mainostaminen on ehdottomasti kiellettyä. Jos huomaat palvelussa asiattomia kommentteja, niin ole yhteydessä palvelun ylläpitoon. Kommentoitaessa kirjoittaja on vastuussa kirjoittamastaan sisällöstä.

Oikeudet resepteihin

Palvelu pidättää oikeudet kaikkiin palveluun lisättyihin resepeihin. Reseptit ovat kaikelta sisällöltään Kasvisreseptit-palvelun omaisuutta. Kasvisreseptit-palvelu voi käyttää palveluun lisättyjä reseptejä omassa markkinoinnissaan lupaa kysymättä.

Tekijänoikeudelliset seikat

Palveluun reseptejä ja sisältöä lisäävät henkilöt ovat vastuussa tekijänoikeuslain mukaisten säännösten noudattamisesta. Palvelun omistajat tai ylläpitäjät eivät ole vastuussa palveluun lisätyn kuva-, video- ja tekstimateriaalin tekijänoikeuslain mukaisuudesta siltä osin, kun palvelua käyttävät henkilöt tuottavat palveluun resepteihin liittyvää sisältöä. Tekijänoikeuslakiin liittyvät osa-alueet ja niiden säädökset löytyvät Suomen Tekijänoikeuslaista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Maksuton palvelu

Palvelun käyttäminen on täysin maksutonta. Riippuen internetin käytön yhteystyypistä, palvelun käytöstä saattaa kuitenkin aiheutua operaattorikohtaisia datansiirtomaksuja. Palvelun omistaja tai ylläpitotaho ei ole vastuussa palvelun käytöstä aiheutuvista mahdollisista datansiirtomaksuista.

Tietosuojaseloste

Tämä sivu selventää Kasvisreseptit verkkosivustoon liittyvää tietosuojakäytäntöä. Kasvisresepteille on ensisijaisen tärkeää noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä ja asetuksia (mukaan lukien EU:n uutta yleistä tietosuoja-asetusta, GDPR). Teemme parhaamme kuluttaja-asiakkaidemme yksityisyyden suojelemiseksi. Tämän sivun tarkoitus on läpinäkyvällä tavalla kertoa kuinka sivustojamme käyttävien kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään. Jos käytät Kasvisresepti-palvelua, tämä sivu koskettaa sinua.

Keräämme vain tarvittavan määrän henkilötietoja käsittelyn tarkoitukseen nähden. Mikäli tarkoitus henkilötietojen säilyttämiselle lakkaa, poistamme henkilötiedot kokonaisuudessaan lain määrittelemässä kohtuullisessa ajassa. Emme kerää henkilötietoja niiden keräämisen vuoksi, vaan aina laillisen käsittelyperusteen perusteella. Eri tarkoituksissa laillinen käsittelyperuste voi vaihdella.

Rekisterinpitäjä
Kasvisreseptin palvelussa rekisterinpitäjä on seuraava:
Yritys: Osuuskunta Närpiön Vihannes (y-tunnus: 0181343-3)
Osoite: Kristiinankaupungintie 375, 64200 Närpiö, Suomi
Sähköposti: info@kasvisreseptit.fi

2. Mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja kerätään
Kasvisreseptit käsittelee henkilötietoja verkkosivustojensa kuluttaja-asiakkaista kuudessa eri pääasiallisessa käyttötarkoituksessa. Ne ovat listattuna alla.
Sivuston toiminnallisuuksien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi
Mahdolliset uutiskirjeet
Paremman ja kohdennetumman mainonnan toteuttamiseksi
Palvelun kävijämäärien analysoimiseksi
Sosiaalinen media
Kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvat, palautteita antavat
Seuraavassa on eritelty miten eri kolmannen osapuolen kumppanit käyttävät palvelumme kautta kertyviä henkilötietoja, kuten evästeitä. Kerromme myös, missä voit tutustua kyseisten palveluiden yksityisyyden suojaa koskeviin lisätietoihin.
2.1. Sivuston toiminnallisuuksien ylläpitämiseksi, personoimiseksi ja kehittämiseksi
Sivuston toiminnallisuus vaatii tiettyjä pakollisia evästeitä. Lisäksi palvelun personointi perustuu kohdennetumman sisällön näyttämiseksi kuluttaja-asiakkaille. Paremman personoinnin saavuttamiseksi työskentelemme alla olevien yritysten kanssa, jotka voivat asettaa omia evästeitä toiminnallisuuden mahdollistamiseksi.
(linkki tietosuojaselosteeseen)

2.2. Mahdolliset uutiskirjeet
Uutiskirjeitä lähetämme vain mikäli olet antanut suostumuksen kyseisen uutiskirjeen vastaanottamiseksi. Uutiskirjeen voi aina peruuttaa

2.3. Mainonta
Pyrimme näyttämään sivustollamme mahdollisimman relevanttia ja laadukasta mainontaa. Käytämme siihen apuna kolmansia osapuolia. Nämä kolmannet osapuolet käyttävät pääasiallisesti evästeitä laadukkaamman ja kohdennetumman mainonnan mahdollistamiseksi. Mikäli et enää halua että kyseiset kumppanit voivat asettaa evästeitä tai kohdentaa mainontaa evästeiden perusteella, suosittelemme vierailemaan
Google Doubleclick (linkki tietosuojaselosteeseen)

2.4. Analytiikka
Analytiikkaa käytetään kävijämäärien seuraamiseksi, ja parempien palvelujen rakentamiseksi.
Google Analytics (linkki tietosuojaselosteeseen)

2.5. Sosiaalinen media
Sosiaalisen median palvelut voivat näkyä meidän sivuillamme integroituna (esim. upotettuna videosoittimena tai kuvana). Sitä kautta ne voivat myös asettaa omia evästeitä.
Facebook (linkki tietosuojaselosteeseen)
Instagram (linkki tietosuojaselosteeseen)
Twitter (linkki tietosuojaselosteeseen)
Youtube (linkki tietosuojaselosteeseen)

2.6. Kilpailut, palautteet
Mikäli osallistut sivustollamme kilpailuihin tai annat palautetta lomakkeen tai muiden viestintätapojen kautta, tallennamme siitä syntyvät tarpeelliset tiedot (esimerkiksi henkilötiedot voittajan valintaa varten, henkilötiedot palautteeseen vastaamista varten) tietokantaamme lain hyväksymäksi määräajaksi. Kerromme aina kilpailun tai palautelomakkeen yhteydessä tarkemmin siihen toimenpiteeseen liittyvistä tietosuoja-asioista, sekä rekisterikäytännöistä.

3. Suostumuksesi tämän tietosuojakäytännön mukaiseen tietojen käsittelyyn
Pyrimme kertomaan mahdollisimman läpinäkyvästi tietosuojakäytännöistämme. Käyttämällä sivustoamme ja hyväksymällä tämän tietosuojaselosteen tulkitsemme että olet antanut suostumuksen tämän tietosuojaselosteen mukaiselle henkilötietojen ja evästeiden läpinäkyvälle käytölle. Mikäli keräämme sinulta tarkempia tietoja esimerkiksi lomakkeiden kautta, pyydämme aina sinulta erikseen suostumuksen siihen käyttötarkoitukseen, mihin lomakkeen tiedot tulevat.
Mikäli henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus (oikeutetun edun tai sopimussuhteen sijaan), on sinulla aina oikeus perua suostumus. Esimerkki tästä on uutiskirjetilaus. Voit halutessasi peruuttaa suostumuksen, peruuttamalla uutiskirjeen.

4. Mitä evästeet ovat
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallennetaan selaimesi muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen.

5. Miten voin poistaa evästeet
Mikäli haluat poistaa evästeet, voit tehdä sen selaimesi kautta. Lisää evästeistä ja niiden poistamisesta löydät Viestintäviraston sivuilta täältä. Jos haluat vain estää mainontaan liittyvää evästekäyttöä, suosittelemme vierailemaan YourOnlineChoices sivustolla täällä http://www.youronlinechoices.eu/fi/.

6. Omien tietojen tarkistaminen tai poistaminen
Mikäli olet lähettänyt meille henkilötietojasi (lomakkeiden kautta, lehtitilaukset, uutiskirjetilaukset, kilpailut, palautteet), on sinun oikeutesi tarkistaa mitä tietoja meillä sinusta on. Halutessasi toimitamme tiedot sinulle, tai poistamme ne, sikäli kun se on lain puitteissa mahdollista. Yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten löytyvät tämän sivun alalaidassa. Huomioimme pyyntösi lain määräämässä kohtuullisessa ajassa.

7. Tietoturvaloukkaukset
Olemme valmistautuneet olemaan viipymättä yhteydessä viranomaisiin, mikäli havaitsemme palveluissa tietoturvaloukkauksia, jotka vaarantavat tässä tietosuojaselosteessa käsitellyt henkilötiedot. Noudatamme viranomaisten ohjeita ja parhaita käytäntöjä loukkauksen ratkaisussa ja tiedottamisessa.

8. Tietosuojalausekkeen päivitykset
Tämä tietosuojalauseke on päivitetty viimeksi 5.6.2018. On mahdollista että tähän tietosuojalausekkeeseen tehdään muutoksia, sitä mukaan kuin voimassa olevat lait, asetukset sekä viranomaisten tulkinnat ja parhaat käytänteet muuttuvat. Kerromme aina tällä sivustolla koska tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty. Suosittelemme vierailemaan tällä sivulla säännöllisesti. Jos tietosuojaseloste on muuttunut edellisen vierailun jälkeen, kehotamme tutustumaan selosteeseen erityisellä tarkkuudella.

9. Ole yhteydessä
Kaikissa Kasvisreseptit palveluun liittyvissä tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä alla olevaan osoitteeseen, sekä postitse että sähköpostitse.
Yritys: Osuuskunta Närpiön Vihannes
Osoite: Kristiinankaupungintie 375, 64200 Närpiö, Suomi
Sähköposti: info@kasvisreseptit.fi