Användningsvillkor

Registrering

I tjänsten Kasvisreseptit.fi kan du dela och presentera egna recept för andra som använder tjänsten efter att du har registrerat dig. Det kostar ingenting att registrera sig. Du kan registrera dig i tjänsten på vanligt sätt, med Facebook-konto och Google-konto.

Tjänstens användare har fritt tillträde till alla recept i tjänsten utan registrering. Recepten som har lagts till i tjänsten publiceras därefter av underhållet om de uppfyller villkoren för tjänsten och följer god sed.

När du skapar din profil bör du kontrollera att personuppgifterna i informationen är korrekta. Den personliga informationen som skrivs in när du skapar profilen visas inte för andra användare av tjänsten.

Bedömning och kommentering

Personer som har registrerat sig i Kasvisreseptit.fi har möjlighet att bedöma och kommentera recepten som har skrivits in och lagts till i tjänsten. Recepten ska skrivas så åskådligt som möjligt med tydligt språk. Vi rekommenderar att du kontrolläser innehållet i recepten och kommentarerna innan de publiceras. Då får den som ska använda recepten en så tydlig bild som möjligt av innehållet i recepten och kommentarerna.

Aktivitet som är skymfande och strider mot god sed döms strängt av tjänstens underhåll. Underhållet tar från tjänsten bort profiler som inte anses visa ett bra beteende i sina aktiviteter. Vid eventuella tolkningsmotsättningar eller konfliktsituationer fattas det slutliga avgörandet alltid av tjänstens underhåll. Recepten bör vara sanningsenliga. Med detta avses benämning, bilder, videoklipp och textinnehåll som gäller recepten. Bilderna och videoklippen ska vara tagna av den som lägger till dem eller så måste rättigheterna att använda dem vara obegränsade.

Reklam är absolut förbjuden i tjänstens kommentarsfält. Om du observerar osakliga kommentarer i tjänsten ska du ta kontakt med tjänstens underhåll. Den som skriver kommentarer är ansvarig för innehållet i dem.

Rättigheter till recepten

Tjänsten förbehåller sig rättigheterna till alla recept som har lagts till i tjänsten. Recepten är till hela sitt innehåll tjänsten Kasvisreseptit.fi’s egendom. Kasvisreseptit.fi kan använda recepten som har lagt till i tjänsten i sin egen marknadsföring utan att fråga om tillstånd.

Upphovsrättsliga frågor

Personer som lägger till recept och innehåll i tjänsten ansvarar för att följa bestämmelserna i upphovsrättslagen. De som äger och underhåller tjänsten ansvarar inte för att bilder, videoklipp och textmaterial som har lagts till i tjänsten följer upphovsrättslagen till den del som tjänstens användare producerar innehåll i tjänsten i recepten. Delområden som omfattas upphovsrättslagen och bestämmelser om dem finns i Finlands upphovsrättslag: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404

Kostnadsfri tjänst

Det kostar ingenting att använda tjänsten. Beroende på typ av internetanslutning kan dock operatörens dataöverföringsavgifter tillkomma på användningen av tjänsten. De som äger eller underhåller tjänsten ansvarar inte för eventuella dataöverföringsavgifter som tillkommer på användningen av tjänsten.

Dataskyddsförklaring

Denna sida beskriver dataskyddsrutinerna som gäller för webbplatsen Kasvisreseptit.fi. För Kasvisreseptit.fi är det mycket viktigt att följa rådande lagstiftning och förordningar (inklusive EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, GDPR). Vi gör vårt bästa för att skydda våra konsumentkunders integritet. Syftet med denna sida är att öppet beskriva hur vi hanterar personuppgifter för konsumentkunder som använder våra webbplatser. Om du använder tjänsten Kasvisreseptit.fi gäller denna sida dig.

Vi samlar endast så mycket information som behövs för ändamålet för hanteringen. Om ändamålet för förvaringen av personuppgifter upphör att existera raderar vi alla personuppgifter inom en skälig tid som bestäms i lagen. Vi samlar inte personuppgifter för samlandets skull, utan alltid på rättslig grund för hanteringen. Den rättsliga grunden för hantering kan variera för olika ändamål.

1. Registeransvarig

Registeransvarig i tjänsten Kasvisreseptit.fi är följande:

Företag: Andelslaget Närpes Grönsaker (FO-nummer: 0181343-3)
Adress: Kristinestadsvägen 375, 64200 Närpes, Finland
E-post: info@kasvisreseptit.fi

2. Personuppgifter används och samlas för följande ändamål

Kasvisreseptit.fi hanterar personuppgifter för konsumentkunder på sin webbplats för sex olika huvudsakliga ändamål. De anges nedan.

  1. För att underhålla och utveckla webbplatsens funktioner
  2. Eventuella nyhetsbrev
  3. För att producera bättre och mer riktad reklam
  4. För analysera besökarmängderna i tjänsten
  5. Sociala medier
  6. De som deltar i tävlingar, de som ger feedback.

Nedan specificeras olika tredjepartspartners användning av vår tjänst via samlade personuppgifter som till exempel cookies. Vi informerar även om var du kan läsa mer om integritetsskyddet i de aktuella tjänsterna.

2.1. För att underhålla, personifiera och utveckla webbplatsens funktioner

Webbplatsens funktioner kräver vissa obligatoriska cookies. Dessutom bygger personifieringen av tjänsten på att mer riktat innehåll ska visas för konsumentkunden. För bättre personifiering arbetar vi tillsammans med följande företag som kan lägga till egna cookies för att förbättra funktionerna.
(länk till dataskyddsförklaringen)

2.2. Eventuella nyhetsbrev

Nyhetsbrev sänder vi endast om du har samtyckt till att ta emot det aktuella nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet kan alltid annulleras.

2.3. Reklam

Vi eftersträvar att visa så relevant och högklassig reklam som möjligt på vår webbplats. För detta tar vi hjälp av tredje parter. Dessa tredje parter använder cookies främst för att möjliggöra högklassigare och mer riktad reklam. Om du inte längre vill att de aktuella partnerna ska kunna lägga till cookies eller rikta reklam baserad på cookies rekommenderar vi att du besöker.
Google Doubleclick (länk till dataskyddsförklaringen)

2.4. Analys

Analys används för att följa besökarantalet och för att bygga bättre tjänster.
Google Analytics (länk till dataskyddsförklaringen)

2.5. Sociala medier

Tjänster för sociala medier kan visas integrerade på vår webbplats (t.ex. infällda videoklipp eller bilder). Via detta kan de även lägga till egna cookies.

Facebook (länk till dataskyddsförklaringen)
Instagram (länk till dataskyddsförklaringen)
Twitter (länk till dataskyddsförklaringen)
Youtube (länk till dataskyddsförklaringen)

2.6. Tävlingar, feedback

Om du deltar i tävlingar på vår webbplats eller lämnar feedback med ett formulär eller annan kommunikation lagrar vi behövlig information (till exempel personuppgifter för att utse en vinnare, personuppgifter för att svara på feedback) som uppkommer därav i vår databas för en bestämd tid som är godkänd i lagen. När det gäller tävlingar eller feedbackformulär informerar vi alltid närmare om dataskyddsfrågor som gäller den åtgärden samt om registerrutiner.

3. Ditt samtycke till behandling av information enligt denna dataskyddsrutin

Vår strävan är att så öppet som möjligt beskriva våra dataskyddsrutiner. När du använder vår webbplats och godkänner denna dataskyddsförklaring tolkar vi det som ditt samtycke till en insynsvänlig användning av personuppgifter och cookies i enlighet med denna dataskyddsförklaring. Om vi samlar mer detaljerade uppgifter om dig, till exempel via formulär, ber vi alltid om ditt samtycke separat för det ändamål som uppgifterna i formuläret behövs för.

Om behandlingen av personuppgifter bygger på samtycke (i stället för berättigad förmån eller avtalsförhållande) har du alltid rätt att återta ditt samtycke. Ett exempel på detta är en prenumeration på nyhetsbrev. Du kan om du önskar återta samtycket genom att annullera nyhetsbrevet.

4. Vad är cookies

Cookies (kakor) är små textfiler som sparas i minnet i din webbläsare. En cookie kan sparas för en viss tid i webbläsaren men den kan också tas bort genast efter att tjänsten har använts.

5. Ta bort cookies

Om du vill ta bort cookies kan du göra det via din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies och att ta bort dem på Kommunikationsverkets webbplats här https://www.viestintavirasto.fi/sv/cybersakerhet/informationssakerhetsanvisningar/trygganvandningavtjanster/kakor.html. Om du endast vill hindra användning av cookies som gäller reklam rekommenderar vi att du besöker webbplatsen YourOnlineChoices http://www.youronlinechoices.eu/fi/.

6. Granska eller radera egna uppgifter

Om du har skickat oss dina personuppgifter (via formulär, prenumerationer på tidningar eller nyhetsbrev, tävlingar, feedback) har du rätt att kontrollera vilka uppgifter vi har om dig. Om du önskar skickar vi uppgifterna till dig eller raderar dem när det lagligen är möjligt. Kontaktinformation för eventuell kontakt finns längst ner på denna sida. Vi tar hand om din begäran inom en skälig tid som föreskrivs i lagen.

7. Dataskyddskränkningar

Vi är beredda att utan dröjsmål kontakta myndigheterna om vi i tjänsten observerar kränkningar av dataskyddet som innebär en risk för de personuppgifter som har beskrivits i denna dataskyddsförklaring. Vi följer myndigheternas anvisningar och bästa praxis när vi avgör kränkningsärendet och informerar om det.

8. Uppdateringar av dataskyddsklausulen

Denna dataskyddsklausul uppdaterades senast 5.6.2018. Det är möjligt att ändringar görs i denna dataskyddsklausul i enlighet med ändringar i gällande lagar, förordningar samt myndighetstolkningar och bästa praxis. Vi ger alltid information på denna webbplats om när denna dataskyddsförklaring senast uppdaterades. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna webbplats. Om dataskyddsförklaringen har ändrats sedan det senaste besöket uppmanar vi dig att läsa förklaringen särskilt noga.

9. Ta kontakt

I alla frågor om dataskydd i tjänsten Kasvisreseptit.fi kan du kontakta nedanstående adress, både per post och e-post.

Företag: Andelslaget Närpes Grönsaker
Adress: Kristinestadsvägen 375, 64200 Närpes, Finland
E-post: info@kasvisreseptit.fi